Available courses

Bài test về Horenso cho NS6

Khóa học training về tiêu chuẩn chất lượng và quy trình dự án dành cho tất cả các thành viên thuộc bộ phận sản xuất

Khóa học dành cho toàn bộ thành viên tại NTQ Solution, bao gồm những nội dung trọng tâm sau:
- Chính sách và ý nghĩa của việc đảm bảo ANTT

- Các quy tắc về ANTT trong ISMS của NTQ Solution

Đây là toàn bộ đề test cho ứng viên ứng vị trí Fresher tại NTQ Solution


Course vision:

- Khóa học này là 1 khóa học chuyên sâu về Agile cho đối tượng PM / to be PM

- Trong lộ trình phát triển Agile, khóa học này là chứng nhận cho 1 thành viên đạt mức level 2 trong thang hiểu biết Agile của NTQ

- Trang bị kiến thức về quản trị linh hoạt, từ đó tiến hành áp dụng để nâng cao kết quả trong dự án thực tế

Release Goal

   Sprint 1 

      - So sánh Agile vs WaterFall

      - Khi nào dùng Agile, khi nào không

      - Hiểu được các yếu tố nền tảng của quản trị dự án linh hoạt

      - Process chung trong quản trị dự án linh hoạt

      - Building high performing team

      - Biết cách xây dựng nền tảng vững chắc cho team: Mục tiêu, giá trị, quy tắc làm việc ...

   Sprint 2

      - Thực hành: phân biệt các vai trò và cách vận hành các event trong Scrum

     - Xây dựng môi trường giao tiếp và cộng tác hiệu quả

   Sprint 3

     - Phong cách quản lý huấn luyện và thúc đẩy

     - Coaching skills

     - Áp dụng vào huấn luyện nhân viên


* Đối tượng tham gia: 
 - Các PM có kinh nghiệm dưới 6 tháng 
 - Các bạn nằm trong lộ trình đào tạo và phát triển lên PM (do các Manager đề xuất)

* Mục tiêu khóa học:
 - Hiểu về "chân dung" của một PM bao gồm: Vai trò, trách nhiệm, định hướng phát triển ...
 - Hiểu và nắm bắt được các kiến thức, kỹ năng cơ bản một PM cần có
 - Hiểu được quy trình 1 PM cần thực hiện, làm được các bước theo quy trình dự án của công ty
 - Vận dụng, thực hành các kiến thức/kỹ năng cơ bản nhất để lập kế hoạch tổng thể và các kế hoạch chi tiết (quản lý nhân lực, thời gian, phạm vi công việc, chi phí, rủi ro, các mối quan hệ...)

* Giảng viên và Mentor:
- Chị Nguyễn Kim Soan - PMO Manager
- Anh Trần Nam Hoài - NS8 Manager
- Anh Phạm Ngọc Hà - NS6 PM
- Chị Đào Nguyên Thụy Ngọc Hân - NS3 PMO
- Anh Nguyễn Huy Chiến, NS3 PM, CoE Member

* Nội dung chương trình học:
 -  Open Talk 
 -  Topic 1 - Time Management
 -  Topic 2 - HR Management
 -  Topic 3 - Scope of work
 -  Topic 4 - Quality Management 
 -  Topic 5 - Project Communication and Stakeholder Management
 -  Topic 6 - Risk Management
 -  Bài tập cuối khóa & Tổng kết

* Nội dung chương trình học:
 -  Open Talk 
 -  Topic 1 - Time Management
 -  Topic 2 - HR Management
 -  Topic 3 - Scope of work
 -  Topic 4 - Quality Management 
 -  Topic 5 - Project Communication and Stakeholder Management
 -  Topic 6 - Risk Management
 -  Bài tập cuối khóa & Tổng kết