Available courses

Tờ Wall Street Journal (Nhật báo số 1 nước Mỹ) đã từng đăng tải một bài viết với tiêu đề “Những nhân viên được đối xử kém sẽ đối xử như vậy với khách hàng”. Bài báo chỉ ra rằng, một tỷ lệ lớn các nhà Quản lý và các thành viên trong công ty không nhận ra rằng Đội ngũ nhân viên của họ chính là các Khách hàng nội bộ và chất lượng dịch vụ công ty cung cấp cho khách hàng  là sự phản chiếu trực tiếp cách thức đối xử của Đội ngũ nhân viên nội bộ trong công ty với nhau. 

Vậy - Làm cách nào để xem Đội ngũ nhân viên nội bộ như một trong những Khách hàng quan trọng nhất và đối xử với họ một cách phù hợp? Hãy cùng đến với khóa học "Dịch vụ khách hàng nội bộ" để trả lời câu hỏi đó nhé. 

1. Lợi ích khi tham gia khóa học: 
- Nắm được định nghĩa khách hàng bên ngoài, khách hàng nội bộ và các lợi ích của dịch vụ khách hàng nội bộ mang lại cho công ty cũng như cho bản thân
- Ứng dụng công thức SECRET trong phục vụ khách hàng nội bộ hiệu quả, góp phần tăng năng suất lao động của cán bộ nhân viên trong công ty
- Áp dụng đúng các nguyên tắc giao tiếp khi đưa ra yêu cầu hay phản hồi khách hàng nội bộ

2. Nội dung khóa học: 
- Dịch vụ và tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng nội bộ
- Công thức SECRET trong phục vụ khách hàng nội bộ
- Các kỹ năng cần thiết trong giao tiếp nội bộ

Khóa học training về tiêu chuẩn chất lượng và quy trình dự án dành cho tất cả các thành viên thuộc bộ phận sản xuất

Đây là toàn bộ đề test cho ứng viên ứng vị trí Fresher tại NTQ Solution